Please enable JS

Informatització d'aules

Lancardona.com

Informatització d' aules

Som un dels pocs distribuïdors que mantenen la línia de muntatge d'equips clònics d'alta qualitat
Combinem tots els equips amb llicències de software educatiu amb descomptes d'entre el 50 i el 75%
Depenent de cada circumstància recomanem equips de marca o clònics i els lliurem amb tot el software replicat, encarregant-nos de la substitució dels equips antics .
També disposem de tots els accessoris o complements que es puguin necessitar, com carrets per carregar ordinadors portàtils o tauletes, impressores, monitors, electrònica de xarxa , etc.