Please enable JS

Dropbox Empresarial

Lancardona.com

Dropbox empresarial

Dropbox Business és la solució segura d'emmagatzematge i ús compartit d'arxius que encanta als empleats i en la que confien els administradors tècnics.
Control d'informació
• La propietat intel·lectual dels fitxers en comptes de Dropbox for Business pertany a l'empresa, amb comptes gratuïts pertany a l'usuari (encara que el login sigui un compte de correu electrònic amb domini corporatiu).
Col·laboració
• Possibilitat de recuperar arxius il·limitada.
• Possibilitat de tornar a les versions anteriors d'arxius il·limitada.
• Col·laboració dins d'arxius d'Office (t’avisa amb una icona i et permet comentar fitxers si per exemple dues persones obriu un document alhora).
• Emmagatzematge il·limitat.

Seguretat
• Eliminació remota d'arxius en cas de pèrdua, robatori o canvi de treball.
• Carpetes o fitxers amb enllaç protegit per contrasenya.
• Enllaços amb la data de caducitat, permet protegir tot el que es comparteix amb empreses externes.
• Separació del compte personal i el compte de treball de Dropbox.
Administració
• Panell d’administració per al responsable de informàtica.
• Possibilitat de gestionar permisos de forma automàtica i auditar tots els moviments.
Estalvi de costos i productivitat
• El ROI comença el primer dia, tan aviat com les llicències s'activen els teus usuaris comencen a ser més productius perquè la majoria ja eren usuaris de Dropbox.
• Els costos d'infraestructura es redueixen al mínim al no haver de dependre servidors propis.
• Els responsables de IT poden dedicar el seu temps a tasques de major valor afegit