Please enable JS

Assitència remota

Lancardona.com

Contracte de manteniment

Quan pensis en assistència tècnica, pensa en nosaltres
En els últims 30 anys el món de la informàtica ha canviat molt i el tipus d'assistència tècnica que requereixen les pimes també. Nosaltres ens adaptem als canvis i fruit d'aquesta nova realitat presentem el nou contracte de manteniment Smart Classic.

Smart Classic. El manteniment de tota la vida, sense lletra petita
És el manteniment informàtic clàssic per al qual el client paga una quota fixa per mes i inclou totes les intervencions tècniques que es requereixen. Tant les remotes com les presencials, la gestió d'emergències, el préstec de hardware en cas d'extrema necessitat i en el nostre cas també els desplaçaments.

El que diferencia el Manteniment Smart Classic delscontractes de manteniment tradicionals és que no t’amaguem res. La nostra proposta serà valorada en relació a una estimació d'un nombre X d'hores necessàries al mes. Com que sabem que un dels problemes de la informàtica és que durant un mes pots necessitar moltes hores de servei tècnic i els pròxims mesos no necessitar-ne cap, oferim realitzar una regularització de les hores usades i no usades cada 6 mesos.

Registrem totes i cada una de les intervencions en el nostre sistema i al cap de 6 mesos sumem totes les hores emprades. Si aquesta suma és superior o inferior a les hores estimades, retornem o cobrem en funció del nombre d’hores extraordinàries.